Kết Bạn Online,Ae Cho Y Kiến.
Mình Tạo Ra 1 Trang Kết Bạn Online Thế Này Mọi Người Có Thể Kết Bạn Qua sđt,yahoo,email...Bên Cạnh Đó Bạn Cũng Có Thể Đăng Thông Tin Kết Bạn Của Mình Lên Đây,Có Thể KếT Bạn Với Khắp Mn Trên Mọi Miền Đất Nước.

Các thông tin kết bạn sẽ được cập nhật liên tục,nhiều hot girl,hot boy đang chờ đón bạn
Làm Quen Kết Bạn Với Yến Nhi ( 155 )
Chào bạn! mình tên Yến Nhi, mình ở biên hòa rất...
Làm Quen Kết Bạn Với Nhi ( 418 )
Mình tên là Nhi, mình ở tp.Hồ Chí Minh. Nickcủa...
Làm Quen Kết Bạn Với Thu Hiền,1992 ( 37 )
Hi các bạn! Mình tên Hoàng Thu Hiền, sinh nhật...
Làm Quen Kết Bạn Với Nguyễn Dũng ( 70 )
Cuộc đời tôi là khoảng trời yên lặng, chưa từng...
Làm Quen Kết Bạn Với Hoàng Hà,1987 ( 28 )
Chào các bạn! Mình tên là Hoàng Hà, sinh năm 1987,...
Làm Quen Kết Bạn Với Thảo,1997 ( 62 )
Xin chào! Mình tên Thảo, mình sinh 1997, ở Khánh...
Làm Quen Kết Bạn Với Thành ( 34 )
Xin chào các bạn! Mình tên Luân Thành, mình đang ở...
Làm Quen Kết Bạn Với Ling,1994 ( 237 )
Chào các bạn! Mình tên Linh, mình sinh năm 1994....
Làm Quen Kết Bạn Với truuc Hà,1990 ( 34 )
Xin chào! Mình tên Trúc Hà, sinh nãm 1990.Các bạn...
Làm Quen Kết Bạn Với Hiền,1991 ( 22 )
Xin chào! Mình tên là Hiền, mình là nam, mình sinh...
Làm Quen Kết Bạn Với Ngọc,1997 ( 62 )
Chào các bạn! Mình tên là Ngọc, sinh năm 1997....
Làm Quen Kết Bạn Với Lan Vy,1999 ( 283 )
Chào các bạn! Mình tên là Lan Vy, sinh năm 1999....
Làm Quen Kết Bạn Với Lan Vy,1999 ( 201 )
Chào các bạn! Mình tên là Lan Vy, sinh năm 1999....
Làm Quen Kết Bạn Với Phương,1990 ( 40 )
Xin chào! Mình tên Phương, sinh năm 1990. Các bạn...
Làm Quen Kết Bạn Với Phương,1990 ( 13 )
Xin chào! Mình tên Phương, sinh năm 1990. Các bạn...
Làm Quen Kết Bạn Với Hoàng Lợi ( 38 )
Xin chào! Mình tên Hoàng Lợi, sinh năm1997....
Làm Quen Kết Bạn Với Anh Thư ( 34 )
Xin chào! Mình tên Thu Trang, mình sinh năm 1990....
Làm Quen Kết Bạn Với My,1997 ( 109 )
Chào các bạn! Mình tên My, sinh năm 1997.Các bạn...
Làm Quen Kết Bạn Với Vân,1985 ( 44 )
Xin chào! Mình tên Vân, sinh năm 1985, rấtvui được...
Làm Quen Kết Bạn Với Tuyết Nương ( 474 )
Chào các bạn! Mình tên Tuyết Nương, sinh năm 1996....
Kết Bạn Qua Yahoo:
abc: Cn căc 2 tkag sai jăc tuj may mak dam xug dai ca trc măt tao hak.tao ms la dai ca day
Khánh Huyền: cko dam abc may sap cket ts noj oy mak con len mat hak
Phương Idol: hjhj. mak ck ngu da pao jo bj lan xuog dat ckua
Trung Quan: Toi tcam ôg kug lag mag mak.bà xã auk mat oy.
Đai ca gjag ho bui doi cho lon: May ckua nge dah tao may ckua so .cơ may cki can tkag em ut tao ra tay la ckan tay may cut het dug o do mak lao vs tao
Đai ca giang ho yen bang: May k so tao tki dug sag maj luc 9h xuog yen bag gap tao
Chàng trai năm ấy: Ck kủq z nèk vk ,bnqày ck m0i xm tivi bđêm là ck và0 pk0nq 0nline v0y vk đ0á.tr0q mắt ck vk wtr0q lắm nên ck k xm tivi bu0i t0i.
Khánh Huyền: dkm tkag abc dam maj ckuan bj len ban tko dj con
Đai ca giang ho yen bang: Dám xug dai ca ha tkg abc dam.
abc: Trog măt tao 2 tkag đai ca lm cko tui may tao xu nku ăn ckao z haha
Phương Idol: it khj vk xem lam ck.
Đai ca gjag ho bui doi cho lon: Dam lao vs tao hak.trog mat may cki la tep riu tkoi ,may k bag tkag dan e ut kua tao nua mak xug dai ca hak tkag dam
Đai ca giang ho yen bang: gjag ho yen bag k faj dag tam tkuog dau. abc mai may cket roi con oi
Chàng trai năm ấy: Ck yu vk nkất.vk k0á xm tivi hk.
abc: Cko hog quan may kug hay lm.đai ca may nek lm j dc tao
Khánh Huyền: a xu no dum e dj jej cket no cug dc
Phương Idol: vk an oy ck ak.
Đai ca gjag ho bui đoi cho lon: No kó hy xpham tui e k huyen. abc may ra dax nhah may k so tao mak sao tron z tkag nhat cây
Phương Idol: e bt mak a
Chàng trai năm ấy: Vkiu ăn k0m ckưa z ,vk pkải ăn nkyều zô nếu k vk nk0 xíu đ0á.hihi.truq quân ôq tcảm wuá àk .
Đai ca giang ho yen bang: mat dau á. tao deo so tkg abc nku may dau.
Trung Quan: Ba xã pkai jư jn skhoe nka ôg xã tkg ba xã nl .kó j auk pkuog hog quan no lag mag lm do,e mak gap no bao dam e tkic no lun
Phương Idol: hjhj vk iu ck wá dj
Khánh Huyền: la tkag abc dam do a buj doj cko lon
Đai ca gjag ho bui doi cko lon: Dua nao noi k so tao dau ra dax mau
Phương Idol: tjh cam wá
Phương Idol: h 2 ng goj la bà xã lun hak. tjh cam wá.
co be mat log lah: vk cug nko ôg xa nek vk cam tkay mk co loj voj og xa nl
Chàng trai năm ấy: Tkỳ ck nằm m0t mk n0y ckyện v0y vk nèk.ck nk0 vkiu wuá àk.mày kút đy tkằq kh0n ta0 gét nkất là jả níck ta0 nếu k mày sẽ ckết rất kh0 k0j.
Phương Idol: may kút dj. tao deo rah mak dj nc vs tkg ja mao ck tao
Trung Quan: Ck nko bà xã ngoc nen ck nam online vs bà xã nek.
1096